Централни штанд у Младеновцу

Централни штанд у Младеновцу

У нашој престоници на сваком углу можемо уочити проблеме, те ми настојимо да их решимо и омогућимо да се Београд развија у смеру да сваком грађанину пружи добар животни стандард.