Централни штанд на општини Гроцка

Централни штанд на општини Гроцка

Циљ сваке одговорне политике је стварање услова за бољи живот будућих генерација.